Bojana Nikolić

          Bojana Nikolić (1984, Beograd), završila je master i pohađa doktorske studije Katedre za etnomuzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Diplomirala je na odseku za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje u S.M.Š. ''Mokranjac'' u Beogradu. Glavni pravac njenog istaživanja su vokalni stilovi i tehnike pevanja Balkana. Važan deo njenog rada čine terenska istraživanja koja je realizovala na prostorima Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Održala je više stručnih etnomuzikoloških predavanja i radionica u zemlji i inostranstvu, u kojima je predstavljala srpsko tradicionalno pevanje iz različitih oblasti bivše Jugoslavije. Bila je član žirija na takmičenjima grupa pevača i svirača. U saradnji sa ton-majstorem Zoranom Jerkovićem, aktivno radi na digitalizaciji etnomuzikološke građe.

Od svoje četrnaeste godine profesionalno se bavi pevanjem. Učestvovala je na preko dvestotinepedeset koncerata u zemlji i inostranstvu (Amerika, Kanada, Meksiko, Luksemburg, Belgija, Holandija, Francuska, Kina, Indija, Italija, Južna Koreja, Egipat, Španija, Poljska, Mađarska, Bugarska, Grčka, Engleska, Češka, Austrija, Pakistan, Tunis, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Rusija i Nemačka). Sarađivala je sa narodnim orkestarom Radio televizije Srbije pod upravom Ljubiše Pavkovića i Vlade Panovića, grupama Sanja Ilić i ''Balkanika'', ''Hazari'', ''Biber'', ''Carski drum'', Teodosi Spasovim /Theodosii Spassov/, Vlatkom Stefanovski, Poja Beom /Palia Bea/ i brojnim drugim muzičarima i grupama koje interpretiraju muziku Balkana.

Juna 2010. godine, kao jedini vokal iz Srbije, učestvovala je na prestižnom internacionalnom EuroMed Festivalu i sarađivala sa eminentnim world music i džez muzičarima - Muhamed Antarom /Mohammed Antar/ (Egipat), Tur Florizonom /Tuur Florizoone/ (Belgija), Mihali Giorgom /Mihally Gyorgy/ (Mađarska), Boguš Vekom /Bogusz Wekka/ (Poljska) i Oriol Gonzalesom /Oriol Gonzales/ (Španija); nakon čega su zajednički osnovali internacionalnu grupu ''Taram'' i snimili CD ''Salad'' koji je izdat u Mađarkoj 2011. godine. U oktobru 2010. godine Bojana Nikolić je osnovala Agenciju za muzičku delatnost, edukaciju i izdavaštvo ''Balkan Culture Heritage'' (Balkansko kulturno nasleđe), sa željom da aktivnim radom pospeši i unapredi kulturnu scenu u Srbiji, u cilju promovisanja i očuvanja nematerijalne kulturne baštine Srba i drugih naroda na Balkanu. 2011. godine pokrenula je ''Školu srpskog i balkanskog tradicionalnog pevanja'', koja je prva tog tipa u regionu. Bojana objedinjuje etnomuzikološko naučno i praktično znanje, i predaje stilove i tehnike pevanja sa prostora Balkana.

Diskografska izdanja na kojima je učestvovala su: ''S kolena na koleno'' (2003), ''Sunce jarko treperi da zađe'' (2004), ''Balkan koncept'' (2004), ''Trojanac'' (2005), ''Serbian Etno Sound I'' (2004), ''Serbian Etno Sound II'' (2005), ''Serbian Etno Music Box'' (2006), ''Biber'' (2004), ''Carski drum'' (2006), DVD Balkanika Live - Koncert na Kalemegdanu (2006), ''Salad'' (2011), ''Kad zapjevam'' (2014) i solo CD ''Oj, goro'' (2012).

www.bojananikolic.rs