Muzika i deca

"Bez muzike, život bi bio greška“ Fridrih NičeMUZIKA nam pomaže da:
♪♫ → Razvijemo sluh
♫♪ →Razvijemo osećaj za ritam
♪♫ →Upoznamo sopstvene vokalne sposobnosti
♫♪ → Shvatimo svet oko sebe i iskažemo svoja lična iskustva
♪♫ →Razvijemo intelekt
♫♪ →Budemo druželjubivi
♪♫ →Iskažemo svoje emocije
♫♪ →Razvijemo motoriku
♪♫ →Budemo maštoviti
♫♪ → Steknemo samopouzdanje
♪♫ →Podstaknemo kreativnost


U psiho–fizičkom razvoju dece, muzika ima neprocenjiv značaj. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. Naime, naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku, identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć, muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina, kao i na celokupni nervni sistem. Muzika ima moć da oblikuje karakter, jer ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju. Cilj rada muzičke radionice Muzika kroz igru jeste taj da se putem muzike kod svakog deteta, razvije emotivna i socijalna intelegencija. Pomoću raznih didaktičkih igara sa muzikom, razvija se motorika, dikcija i glas. U muzičkoj radionici, deca će imati prilike da se upoznaju sa raznim instrumentima, čuju zvuk koji svaki od tih instrumenata proizvodi i time možda poželeti neki od njih i da sviraju. Muziku treba uključivati u svaku igru i aktivnost, jer sa njom je sve zanimiljivije i bogatije.

U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i nauči da peva. Deca koja se bave muzikom, razvijaju socijalnu inteligenciju i lakše razumevaju druge i okolinu. Iako se muzika najčešće vezuje za osećaj zadovoljstva i uživanje, njena edukativna uloga ne sme biti zanemarena. „Baš kao što humus u prirodi, čini mogućim cvetanje biljaka, tako jednostavna muzika, podstiče u detetu razvoj takvih moći koje na drugačiji način ne bi mogle procvetati” reči su poznatog kompozitora, Karla Orfa. Orfovim metodom, dete se budilo u svetu u kojem je muzički rečnik bio utkan u pokret, govor, rimu i instrumentalno i vokalno izvođenje. Danas, preko tri hiljade škola u SAD koristi Orfovu školsku radionicu u svojim osnovnim programima. Upravo, zahvaljujući Orfovom instrumentarijumu koji je prilagođen deci, u radionici Muzika kroz igru, deca će imati priliku da ovladavaju sviranjem na istom. Orfov instrumentarijum čine razne vrste udaraljki – triangl, zvončići, kastanjete, drveni doboš, metalofon i mnogi drugi.