Muzička radionica - muzika kroz igru Beograd

Muzička radionica plan nastave

Podrazumeva rad u grupama od 10 do 12 dece u grupi, koja nastavu pohađaju dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta. Upis je moguće izvršiti tokom cele godine.

Grupe se formiraju u zavisnosti od uzrasta. U skladu sa tim naša muzička radionica ima tri grupe:

• prva grupa je za decu uzrasta 3 i 4 godine

• druga za uzrast od 5 i 6 godina

• treća za uzrast 7 i 8 godina. U grupi dece uzrasta 6, 7 i 8 godina, radiće se na muzičkom opismenjavanju kao i upoznavanjem sa osnovama teorije muzike.

Pored grupne nastave, u našoj muzičkoj radionici deca mogu pohađati i individualnu nastavu klavira, gitare, udaraljki, frule, kavala, solfeđa, harmonije, kontrapunkta i oblika. Takođe, može se spremati gradivo za polaganje bilo vanrednih bilo redovnih ispita u nižoj i srednjoj muzičkoj školi, gde se nastava vodi po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Naša muzička radionica kontakt:

Telefon: 065-888-9088
Kontakt osoba: Bojana Nikolić